Increase text size Decrease text size Change contrast


Stari projekti


„Supporting the Autism-Inclusive Development: Improving the Quality and Access to Community-Based Social Services for Persons with Autism“

Opći cilj projekta je promovirati socijalnu uključenost osoba s autizmom i povećati kvalitetu njihovog života u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Kako bismo osigurali uvjete za maksimalnu sigurnost korisnika tijekom prijevoza te dostupnost usluga za osobe s autizmom u zajednici, bilo je potrebno omogućiti sredstva za kupnju novog kombi vozila koje bi uvelike doprinijelo poboljšanju kvalitete života i ostvarivanja prava osoba s autizmom na dostojanstven i aktivan život u zajednici.

“Učimo o osobama s poremećajima iz autističnog spektra od vrtića do srednjoškolskih dana“

Prepoznavši problematiku i probleme s kojima se osobe s poremećajima iz autističnog spektra svakodnevno bore zajedno sa svojim obiteljima, izrađen je projekt koji će direktno utjecati na razvoj svijesti i stvaranju empatije djece i mladih osoba tipične populacije kroz edukativne radionice o pravima, mogućnostima i potrebama osoba s poremećajima iz autističnog spektra, te na povećanje mogućnosti uključivanja djece s poremećajima autističnog spektra u redovni sustav odgoja i obrazovanja kroz aktivnosti rane intervencije te edukacije roditelja djece s poremećajima autističnog spektra.

Umjetnost i radne aktivnosti kao terapija: kreativne radionice za osobe s autizmom

Osobe s razvojnim poremećajima, naročito osobe s autizmom, imaju naglašene probleme senzomotoričke prirode što im ozbiljno narušava njihove mogućnosti spoznajnog razvoja, komunikacije i socijalizacije. S ciljem poticanja njihovog razvoja danas se koriste razne metode senzomotoričke integrativne stimulacije.

Male puže za velike muže

Od samog osnivanja stambenih zajednica, Udruga je prepoznala dobre strane zdrave prehrane i ekološkog uzgoja kao sastavnice kvalitetnog i uravnoteženog razvoja svojih korisnika. Stambena zajednica u Mostarima, Vrbovečka Dubrava obuhvaća zemljište veličine 8000 m2, čiji je jedan dio iskorišten za uzgajanje hrane, a drugi dio za izradu senzoričkog parka u kojem osobe s autizmom mogu poboljšavati svoje senzomotoričke vještine. U 2015.godini, uzimajući u obzir mogućnosti i dobrobit korisnika, Udruga će preostali dio zemljišta iskoristiti za osnivanje uzgajališta puževa.

Rana intervencija kao preduvjet integracije djece s poremećajima iz autističnog spektra u život zajednice

S ciljem razvoja i osiguravanja dostupnosti izvaninstitucijskih usluga rane intervencije za djecu s poremećajem autističnog spektra te kako bi roditelji i djeca dobili odgovarajuću podršku koja može uvelike unaprijediti razvoj djece s poremećajima iz autističnog spektra, Udruga za autizam-Zagreb pokreće projekt „Rana intervencija kao preduvjet integracije djece s poremećajima iz autističnog spektra u život zajednice“.

Služba podrške u obitelji

Opći cilj projekta je doprinijeti sprječavanju institucionalizacije osoba s autizmom, procesu deinstitucionalizacije te razvoju i proširenju mreže inovativnih i alternativnih socijalnih usluga veće kvalitete i dostupnosti osobama s autizmom.