Increase text size Decrease text size Change contrast


Stari projekti


„S prvim danom s intervencijom ranom“ – rana intervencija djece s poremećajima iz autističnog spektra

U ovom projektu uz djecu s autizmom, njihovi roditelji su izravni korisnici, odnos prema njima je aktivan te ćemo ih, koristeći interdisciplinaran pristup, interaktivne procese i rad u grupi osnažiti i razvijati psihofizičke funkcije djeteta, ali i djelovati na poboljšanje funkcioniranja djetetovih roditelja.

Projekt “Služba podrške u obitelji”

U ovogodišnji projekt “Služba podrške u obitelji” uvodi se inovativni model podrške pod nazivom „odmor skrbnika“, sa svrhom sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja stanja socijalne ugroženosti, emocionalne, mentalne i tjelesne iscrpljenosti skrbnika osobe s autizmom. Opći cilj projekta je doprinijeti sprječavanju institucionalizacije osoba s autizmom, procesu deinstitucionalizacije te razvoju i proširenju mreže inovativnih i alternativnih socijalnih usluga veće kvalitete i dostupnosti osobama s autizmom.

Projekt “Kreativne radionice za osobe s autizmom”

Osobe s razvojnim poremećajima, naročito osobe s autizmom, imaju naglašene probleme senzomotoričke prirode što im ozbiljno narušava njihove mogućnosti spoznajnog razvoja, komunikacije i socijalizacije. S ciljem poticanja njihovog razvoja danas se koriste razne metode senzomotoričke integrativne stimulacije. Inovativnost ovog projekta sastoji se u individualiziranom pristupu i integrativnoj metodologiji koja se koristi za postizanje neglazbenih ciljeva kao što je razvoj senzoričke integracije, poticanje komunikacije, poboljšanje socijalnih vještina, smanjenje anksioznosti i repetitivnog ponašanja, poboljšanje kognitivnih i motoričkih sposobnosti, te podizanje razine svijesti o sebi i samopouzdanja osoba s autizmom.

Projekt “Kad se vrijedne ruke slože, zdravo se jesti može“

Stambena zajednica u Mostarima, Vrbovečka Dubrava obuhvaća zemljište veličine 8000 m2, čiji je jedan dio iskorišten za uzgajanje hrane, a drugi dio za izradu senzoričkog parka u kojem osobe s autizmom mogu poboljšavati svoje senzomotoričke vještine. Od 2010. – 2013. godine kvaliteta rada, kvaliteta i količina proizvoda iz vrta su se povećali, te je Udruga, uzimajući u obzir mogućnosti i dobrobit korisnika, odlučila pokrenuti projekt osnivanja socijalnog poduzeća za ekološki uzgoj voća, povrća i začinskog bilja. Uključivanjem osoba s autizmom i njihovih roditelja, stručnjaka, volontera i članova lokalne zajednice u osnivanje i djelovanje socijalnog poduzeća rehabilitacijskog tipa, potiče se socijalna uključenost osoba s autizmom u lokalnu zajednicu na inovativan način.

„Ti, ja i mi gradimo prijateljstvo: Edukacija mladih o osobama s poremećajima iz autističnog spektra“

Osobe s poremećajima autističnog spektra često su žrtve društvene neosjetljivosti, nisu jednakopravni sudionici društvenog života te je pubertet vrijeme kada se naročito počinju manifestirati njihovi problemi, ali i posebnosti. Upravo zbog naglašenih teškoća u komunikaciji i socijalnim vještinama oni često svoje slobodno vrijeme provode u kućnoj izolaciji, čime javnost gubi priliku da im dade poticajni doprinos kojim bi pridonijeli njihovoj integraciji i poboljšanju kvalitete njihova života. Uključivanjem osoba s poremećajima autističnog spektra u održavanje edukacija za učenike srednjih škola na način da, uz primjerenu podršku, sami prezentiraju svoja prava doprinijet će oživotvorenju njihovih temeljnih ljudskih prava i dostojanstva.

Jačanje kapaciteta roditelja djece s autizmom

Projekt odgovara na potrebe stvaranja uvjeta koji će omogućiti jačanje kapaciteta roditelja djece s autizmom te razvoj kako njihovih unutarnjih resursa, tako i unutarnjih resursa čitave obitelji što podrazumijeva korištenje znanja i vještina o razvoju djeteta/osobe s autizmom, podršku mentalnom zdravlju, vještine rješavanja problema (strategije interveniranja u kriznim situacijama), uspostavljanje većih socijalnih kontakata i socijalno uključivanje u širu društvenu zajednicu.