Increase text size Decrease text size Change contrast


Stari projekti


Day Services for Persons with Autism

Slušati Naziv projekta: “Day Services for Persons with Autism” Ciljevi i svrha projekta : Svrha projekta je osigurati usluge dnevne skrbi za 10 osoba s autizmom, stvaranjem preduvjeta i provedbom dnevnih aktivnosti, te njihovim uključivanjem u život zajednice. Opći cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti i poboljšanje kvalitete života osoba s autizmom u Gradu Zagrebu […]

Služba podrške u obitelji

Projektnim aktivnostima „Službe podrške u obitelji“ pruža se stručna podrška obiteljima na polju adekvatnog načina pružanja podrške svojoj autističnoj djeci. Kroz službu podrške, obitelji se individualnim pristupom savjetuju o načinima i strategijama interveniranja u krizne situacije s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu.

„Komunikacija kroz Orffovu glazbu: senzoričke radionice za osobe s autizmom“

Inovativnost projekta „Komunikacija kroz Orffovu glazbu: senzoričke radionice za osobe s autizmom“ nalazi se u individualiziranom pristupu i integrativnoj metodologiji koja se koristi za postizanje neglazbenih ciljeva kao što je razvoj senzoričke integracije, poticanje komunikacije, poboljšanje socijalnih vještina, smanjenje anksioznosti i repetitivnog ponašanja, poboljšanje kognitivnih i motoričkih sposobnosti, te podizanje razine svijesti o sebi i samopouzdanja osoba s autizmom. Metodološka struktura projekta omogućuje usmjerenost na individualne potrebe i sposobnosti svakog korisnika.

Održivi eko-socijalni razvoj za osobe s autizmom

Udruga za autizam-Zagreb odlučila je predložiti projekt “Održivi eko-društveni razvoj za osobe s autizmom” koji se bavi društvenom, ekonomskom i zdravstvenom isključenošću osoba s autizmom na inovativan način. Realizacija dva najvažnija cilja – kreiranje organskog i senzoričkog vrta za osobe s autizmom unutar životne i stambene zajednice u Mostarima pridonijet će boljoj kvaliteti života osoba s autizmom.

Community – Based Housing for People with Autism

Core grant potpora „Community – Based Housing for People with Autism“, financirana od Open Society Mental Health Initiative iz Budimpešte, osnažuje djelovanje Udruge za autizam-Zagreb pri ostvarenju misije i strateških ciljeva.

Capacity Building of Community-Based Housing for People with Autism

„Capacity Building of Community-Based Housing for People with Autism“ projekt je financiran od Open Society Mental Health Initiative iz Budimpešte, a usmjeren je jačanju kapaciteta dijela osoblja zaposlenom u podršci korisnika životnih i stambenih zajednica Udruge za autizam-Zagreb.