Increase text size Decrease text size Change contrast

O autizmu


Autizam je vrlo složen razvojni poremećaj nepoznatog uzroka. Javlja se u ranom djetinjstvu i traje cijeli život. Prve simptome moguće je primijetiti već od treće godine života. Iako djeca s autizmom izgledaju kao i sva ostala djeca, ona ipak imaju znatne životne teškoće, koje postaju sve veće i izrazitije, ukoliko se što je moguće prije ne zatraži pomoć stručnjaka i ne uključe se u odgovarajuće programe usluga u zajednici. U osnovi svih teškoća su unutarnje kočnice koje stoje na putu uspostavljanja komunikacije te stjecanja iskustva, znanja i vještina socijalnih odnosa. Zato osobe s autizmom teško mogu izražavati svoje osjećaje, želje, potrebe, sposobnosti i probleme s kojima se svakodnevno bore, a što se odražava na njihovo ponašanje koje može biti vrlo neobično. Autistični se poremećaj dijagnosticira u spektru od autizma Kannerovog tipa, Aspergerov sindrom, Rettov sindrom, Hellerov sindrom (dezintegrativni razvojni poremećaj u djetinjstvu), atipični autizam i autizam.

Ukoliko se, što je moguće prije, ne zatraži pomoć stručnjaka i ako se ne uključe u odgovarajuće programe usluga u zajednici, životne teškoće postaju sve veće i izrazitije.

Veći broj odraslih osoba s autizmom još uvijek živi u roditeljskom domu sa starijim, često bolesnim i nemoćnim roditeljima koji više ne mogu kvalitetno brinuti za svoju djecu, sada odrasle osobe. Ovim osobama izravno prijeti opasnost od institucionalizacije.

Stoga je Udruga za autizam – Zagreb osmislila program osnivanja manjih životnih i stambenih zajednica u kojima organizira stanovanje uz podršku, radne aktivnosti i provođenje slobodnog vremena za odrasle osobe s poremećajima autističnog spektra u izvaninstitucionalnim uvjetima, uz podršku educiranog osoblja.

Osobe s autizmom kao i sve druge osobe vrijedne su naše pažnje, poštovanja i ljubavi.

Prepoznavanje i uvažavanje njihovih specifičnosti te pružanje adekvatne podrške sukladne njihovim potrebama pomiče granice civiliziranog odnosa prema različitostima i otvara mogućnosti stvaranja boljeg svijeta u kojem ima mjesta za sve.