Increase text size Decrease text size Change contrast

O nama


Udruga za autizam – Zagreb osnovana je 1997. godine radi okupljanja osoba s poremećajima autističnog spektra, njihovih obitelji, prijatelja i stručnjaka, s ciljem promicanja i ostvarivanja prava i sloboda koje imaju i drugi građani u integriranim uvjetima lokalne sredine.

Posvetili smo se poboljšanju životnih uvjeta za osobe s poremećajima autističnog spektra kroz:

 • osmišljavanje i provedbu programa, projekata i ostalih aktivnosti usmjerenih na pružanje podrške osobama s poremećajima autističnog spektra, njihovim roditeljima/skrbnicima i obiteljima u ostvarivanju njihovih prava i zadovoljenju svakodnevnih potreba,
 • razvoj izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi, s ciljem prevencije institucionalizacije i povećanja socijalnog uključivanja osoba s poremećajima autističnog spektra,
 • doprinos procesima transformacije institucija i deinstitucionalizacije socijalne skrbi, kroz razvoj izvaninstitucionalnih usluga i alternativnih modela skrbi,
 • zaštitu i promicanje ljudskih prava te poticanje donošenja mjera za unapređivanje položaja osoba s poremećajima autističnog spektra u Republici Hrvatskoj,
 • međunarodnu suradnju i razmjenu iskustava sa srodnim udrugama iz Europske Unije i regije,
 • umrežavanje stručnjaka, roditelja, ustanova i organizacija civilnog društva iz različitih područja, s ciljem poboljšanja kvalitete življenja osoba s poremećajima autističnog spektra i osiguranja neovisnosti njihova življenja u zajednici, koristeći najnovija saznanja i postignuća u svjetlu najboljih praksi,
 • osnivanje manjih životnih i stambenih zajednica,
 • organiziranje službe podrške obiteljima,
 • provođenje edukacijskih, kreativnih, rehabilitacijskih i socijalizacijskih radionica,
 • savjetodavni rad s roditeljima/skrbnicima, volonterima i prijateljima osoba s poremećajima autističnog spektra, te
 • sustavno podizanje razine svijesti i informiranje javnosti o problematici osoba s poremećajima autističnog spektra, kroz medijsku promociju.

Udruga za autizam – Zagreb je članica Udruge za autizam Hrvatske i međunarodne organizacije Autism –  Europe.