Increase text size Decrease text size Change contrast

Misija i vizija


Misija Udruge za autizam – Zagreb je zaštita i promicanje prava i poboljšanje kvalitete života osoba s autizmom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, kroz pružanje izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi, s naglaskom na organizirano stanovanje uz podršku za odrasle osobe u lokalnoj zajednici.

Vizija Udruge za autizam – Zagreb je sretan život osoba s autizmom.

Vrijednosti i principi djelovanja

Temeljne vrijednosti i principi djelovanja Udruge za autizam-Zagreb su poštovanje, suradnja, kreativnost, nediskriminacija, nenasilje, odgovornost i profesionalnost.

***

Kroz svoje inovativne aktivnosti, Udruga za autizam – Zagreb promiče i nastoji dati doprinos procesima transformacije institucija i deinstitucionalizacije socijalne skrbi kroz aktivnosti usmjerene na razvoj izvaninstitucionalnih usluga i različitih alternativnih modela socijalne skrbi. Smatramo da ostvarivanje navedenog podrazumijeva jednaki pristup proračunskim sredstvima za sve potencijalne pružatelje ovih usluga.

Budući da održivi razvoj izvaninstitucionalnih usluga kontinuirane socijalne skrbi nije moguće osigurati bez kontinuiranog pritjecanja financijskih sredstava (do sada su se financirale putem sredstava dobivenih prijavom projekata na natječaje i iz donacija), smatramo da  izvaninstitucionalne usluge kontinuirane socijalne skrbi trebaju pratiti kontinuirana proračunska sredstva na način da izvaninstitucionalne usluge nađu mjesto u sustavu socijalne skrbi Republike Hrvatske.

Dugogodišnje iskustvo nam je pokazalo da ukoliko za navedene aktivnosti izostaje kontinuirana i sustavna financijska podrška, odnosno ako se rad udruge financira isključivo putem sredstava iz programa/projekata i donacija, održivi razvoj izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj neće biti moguće ostvariti. Naglašena potreba za decentralizacijom sustava socijalne skrbi te prateće osiguranje uvjeta za ostvarivanje izvaninstitucionalnih usluga, zahtijeva osiguranje sredstava za deinstitucionalizaciju.

Stoga, u skladu s prioritetima i mjerama podrške osobama s invaliditetom u najvažnijim relevantnim nacionalnim i međunarodnim dokumentima, koji reguliraju prava istih u Republici Hrvatskoj, a naročito u skladu sa Zajedničkim memorandumom o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske,  Udruga za autizam – Zagreb naglašava da ukoliko se želi omogućiti cjeloviti i održivi razvoj sustava socijalne skrbi u RH, što podrazumijeva  uspostavu i širenje te kontinuirano i sustavno pružanje izvaninstitucionalnih usluga, nužno je usmjeriti sredstva prema financiranju izvaninstitucionalnih oblika skrbi i za stručne službe podrške u zajednici.