Increase text size Decrease text size Change contrast

Život u zajednici


Prema podacima Izvješća o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske (objavljenog u travnju 2017.godine) u RH živi ukupno 1925 osoba s autizmom (stanje na dan 14.03.2017.godine). Prevalencija autističnog poremećaja u Republici Hrvatskoj na 1000 stanovnika iznosi 0,4. U Gradu Zagrebu živi 471 osoba s autizmom (0,5% od ukupnog broja osoba s invaliditetom županije, dok prevalencija autističnog poremećaja u Gradu Zagrebu na 1000 stanovnika iznosi 0,6). U Zagrebačkoj županiji živi 108 osoba s autizmom (0,4% od ukupnog broja osoba s invaliditetom županije, dok prevalencija autističnog poremećaja u Zagrebačkoj županiji na 1000 stanovnika iznosi 0,3).

Prava osoba s poremećajima autističnog spektra u Republici Hrvatskoj utvrđena su međunarodnim i nacionalnim dokumentima, od kojih je najznačajniji Ustav Republike Hrvatske u kojem se navodi potreba zaštite i posebne skrbi o osobama s invaliditetom te o nužnosti njihovog uključivanja u društveni odnosno javni život zajednice. Unatoč brojnim politikama i programima koji reguliraju prava ovih osoba , nedostatak njihove provedbe u praksi i percepcija o osobama s poremećajima autističnog spektra kao nesposobnih ili opasnih za zajednicu, pokazuje da pojedina rješenja na nacionalnoj, lokalnoj i regionalnoj razini ne potiču neovisno življenje ovih osoba, već zapravo potiču razvoj tendencija isključivanja iz javnog života.

U Republici Hrvatskoj problemi i potrebe osoba s poremećajima autističnog spektra nisu dovoljno prepoznati. Upravo zbog toga izostaje ne samo njihova prisutnost u javnom životu, već i ciljana dijagnostika te medicinska, edukativna, socijalna i terapijska podrška, te službena znanstvena istraživanja ovog poremećaja.

U usporedbi s ostalim vrstama invaliditeta, stupanj uključenosti osoba s poremećajima autističnog spektra u društvo vrlo je nizak, a pripadajuća razina kvalitete njihovog života također je vrlo niska. Neinformiranost, neznanje, a time i predrasude o ovim osobama samo nadodaju težini društvene stigme. Upravo zbog naglašenih teškoća u komunikaciji i socijalnim vještinama oni često svoje slobodno vrijeme provode u kućnoj izolaciji, čime javnost gubi priliku da im dade poticajni doprinos kojim bi pridonijeli njihovoj integraciji i poboljšanju kvalitete njihova života.

Uključivanjem odraslih osoba s poremećajima autističnog spektra u aktivnosti Udruge za autizam-Zagreb, koja autizam sagledava u kontekstu socijalnog modela te se zalaže za pristup temeljen na ljudskim pravima, aktivno se doprinosi realizaciji njihovog dostojanstva i razvijanju njihovog osjećaja povezanosti i međusobne podrške. Aktivnim životom u zajednici iz dana u dan ove se osobe sve više osjećaju dijelom društvenog života, što im do sada nije bilo moguće.