Increase text size Decrease text size Change contrast

Program stanovanja uz podršku odraslih osoba s poremećajima autističnog spektra


  • MOSTARI, Dubrava Vrbovečka
  • SOPNICA, Novi Jelkovec

U okviru trogodišnjeg programa „Organizacija stanovanja uz podršku u manjim životnim i stambenim zajednicama za odrasle osobe s poremećajima autističnog spektra“, financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, osnovali smo dvije stambene zajednice – jednu u Mostarima (stambena zajednica Kuća za kućnu sreću), a drugu u Sopnici-Jelkovec.

Zahvaljujući financijskoj podršci Ministarstva socijalne politike i mladih, provodimo programske aktivnosti i pružamo usluge skrbi u zajednici za odrasle osobe s autizmom u tri osnovna segmenta života: stanovanju, radnim aktivnostima i provođenju slobodnog vremena.

Provođenjem programa otvaramo mogućnost života u zajednici odraslim osobama s poremećajima autističnog spektra kakva sada ne postoji za njih u Hrvatskoj. Na ovaj način djelujemo u smjeru poboljšanja kvalitete života i oživotvorenja prava istih na dostojanstveni život.

Program je u skladu s provođenjem nacionalne politike prema osobama s invaliditetom Republike Hrvatske te aktivno doprinosi provedbi svih najvažnijih međunarodnih i nacionalnih dokumenata koji reguliraju prava osoba s poremećajima autističnog spektra u RH, poput Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, Akcijskog plana Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006.-2015., te Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine.

Kome je namijenjen program stanovanja?

Program je usmjeren prevenciji institucionalizacije odraslih osoba s poremećajima autističnog spektra koji žive u svojim obiteljima te deinstitucionalizaciji odraslih osoba koje su sada smještene u institucijama.

Korisnici su u dobi iznad 21. godine života, različitog intenziteta teškoća iz autističnog spektra. Zajednička im je karakteristika da su im, više nego drugima, potrebni dobro strukturirani uvjeti života i snažnija podrška u svim aktivnostima usmjerena na pojedinca, njegove potrebe, i to 24 sata na dan.

Za korisnike je izrađen tjedni program aktivnosti i za svakog osobno usmjereni program podrške. Provođenje programa je praćeno i analizirano, a izazovima se prilazi timski.