Increase text size Decrease text size Change contrast


Projekti


„Rana intervencija kao preduvjet integracije djece s poremećajima iz autističnog spektra u život zajednice“

Slušati Naziv projekta: „Rana intervencija kao preduvjet integracije djece s poremećajima iz autističnog spektra u život zajednice“ Što? Autizam se javlja u ranom djetinjstvu i traje cijeli život. Iako djeca s autizmom izgledaju kao i sva ostala djeca, ona ipak imaju znatne životne teškoće, koje postaju sve veće i izrazitije, ukoliko se što je moguće […]

Organizacija stanovanja uz podršku u manjim životnim i stambenim jedinicama za odrasle osobe s poremećajem autističnog spektra

Program „Organizacija stanovanja uz podršku u manjim životnim i stambenim jedinicama za odrasle osobe s poremećajem autističnog spektra“ program je osnivanja manjih životnih i stambenih zajednica u kojima Udruga za autizam-Zagreb organizira stanovanje uz podršku, radne aktivnosti i provođenje slobodnog vremena za odrasle osobe iz autističnog spektra u izvaninstitucionalnim uvjetima, uz podršku educiranog osoblja.

„Pruži mi ruku da ne budem sam – tranzicijski program za osobe s autizmom kao prevencija institucionalizacije i priprema za život osoba s autizmom u organiziranom stanovanju uz podršku u zajednici“

Program „Pruži mi ruku da ne budem sam – tranzicijski program za osobe s autizmom kao prevencija institucionalizacije i priprema za život osoba s autizmom u organiziranom stanovanju uz podršku u zajednici“ promovira model koji u praksu stavlja osnovno ljudsko pravo: pravo na život u zajednici, te koristi participativni pristup i usredotočuje se na inkluzivne metode kao ključne komponente modela koji osobama s autizmom dopušta da ostvare značajan svakodnevni život.