Increase text size Decrease text size Change contrast

Volontirajte


Volonteri se mogu uključiti u rad Udruge u:

 • pružanju podrške odraslim osobama s autizmom  u tri osnovna segmenta života: stanovanju, radnim aktivnostima i provođenju slobodnog vremena,
 • provođenju programskih i projektnih aktivnosti,
 • aktivnostima vezanim uz razvijanje socijalno prihvatljivog ponašanja (korištenje javnog prijevoza, odlazak u gimnastičku dvoranu, na javna mjesta, trgovine, igrališta i sl.), te u
 • ostalim aktvnostima koje volonter želi samostalno osmisliti te na taj način dati doprinos svojim idejama, znanjem, vještinama i iskustvom.

Programi i projekti koje provodimo

Programi i projekti Udruge za autizam – Zagreb usmjereni su na populaciju osoba s autizmom s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Kroz aktivnosti usmjerene na razvoj izvaninstitucionalnih usluga i različitih alternativnih modela socijalne skrbi, glavna područja rada Udruge za autizam – Zagreb  uključuju sljedeće programe i projekte:

„Organizacija stanovanja uz podršku u manjim životnim i stambenim jedinicama za odrasle osobe s poremećajima autističnog spektra”

U okviru programa, Udruga za autizam-Zagreb osnovala je dvije životne i stambene zajednice – jednu u Mostarima (zajednica Kuća za kućnu sreću), a drugu u Sopnici-Jelkovec. Program je usmjeren prevenciji institucionalizacije osoba s autizmom koje žive u roditeljskom domu sa starijim i bolesnim roditeljima i deinstitucionalizaciji osoba koje se nalaze u institucijama. Provodimo programske aktivnosti i pružamo usluge skrbi u zajednici za odrasle osobe s autizmom u tri osnovna segmenta života: stanovanju, radnim aktivnostima i provođenju slobodnog vremena. Cilj programa je podići razinu kvalitete življenja do najveće moguće mjere te razviti funkcionalne sposobnosti pojedinca za neovisan život u zajednici.

„Pruži mi ruku da ne budem sam – tranzicijski program za osobe s autizmom kao prevencija institucionalizacije i priprema za život osoba s autizmom u organiziranom stanovanju uz podršku u zajednici“

Program „Pruži mi ruku da ne budem sam – tranzicijski program za osobe s autizmom kao prevencija institucionalizacije i priprema za život osoba s autizmom u organiziranom stanovanju uz podršku u zajednici“ promovira model koji u praksu stavlja osnovno ljudsko pravo: pravo na život u zajednici, te koristi participativni pristup i usredotočuje se na inkluzivne metode kao ključne komponente modela koji osobama s autizmom dopušta da ostvare značajan svakodnevni život.

„Služba podrške u obitelji“

Dugoročni cilj projekta je pružanje potpore i podizanje kvalitete života obitelji osoba s autizmom i prevencija socijalne isključenosti i institucionalizacije osoba s autizmom. Udruga za autizam-Zagreb pruža stručnu podršku obiteljima osoba s autizmom, educira roditelje i uže članove obitelji o adekvatnim načinima pružanja podrške svojoj djeci te ih individualnim pristupom savjetuje o načinima i strategijama interveniranja u krizne situacije s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu.

“Umjetnost i radne aktivnosti kao terapija: kreativne radionice za osobe s autizmom”

Osobe s razvojnim poremećajima, naročito osobe s autizmom, imaju naglašene probleme senzomotoričke prirode što im ozbiljno narušava njihove mogućnosti spoznajnog razvoja, komunikacije i socijalizacije.  S ciljem poticanja njihovog razvoja danas se koriste razne metode senzomotoričke integrativne stimulacije.

„Male puže za velike muže“

Od samog osnivanja stambenih zajednica, Udruga je prepoznala dobre strane zdrave prehrane i ekološkog uzgoja kao sastavnice kvalitetnog i uravnoteženog razvoja svojih korisnika. Stambena zajednica u Mostarima, Vrbovečka Dubrava obuhvaća zemljište veličine 8000 m2, čiji je jedan dio iskorišten za uzgajanje hrane, a drugi dio za izradu senzoričkog parka u kojem osobe s autizmom mogu poboljšavati svoje senzomotoričke vještine. U 2015.godini, uzimajući u obzir mogućnosti i dobrobit korisnika, Udruga će preostali dio zemljišta iskoristiti za osnivanje uzgajališta puževa.

„Rana intervencija kao preduvjet integracije djece s poremećajima iz autističnog spektra u život zajednice“

S ciljem razvoja i osiguravanja dostupnosti izvaninstitucijskih usluga rane intervencije za djecu s poremećajem autističnog spektra te kako bi roditelji i djeca dobili odgovarajuću podršku koja može uvelike unaprijediti razvoj djece s poremećajima iz autističnog spektra, Udruga za autizam-Zagreb pokreće projekt „Rana intervencija kao preduvjet integracije djece s poremećajima iz autističnog spektra u život zajednice“.

Korisnici

Djeca, mladi i odrasle osobe s autizmom različitog stupnja poremećaja s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije; obitelji osoba s autizmom.

Mjesto rada volontera

Ukoliko imate želju pomoći, steći nove vještine, znanja i iskustva te doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba s autizmom u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, pridružite se timu Udruge za autizam – Zagreb na četiri lokacije:
 • ured Udruge, Ulica Ljudevita Posavskog 37, Zagreb,
 • životna i stambena zajednica Sopnica,
 • životna i stambena zajednica Mostari,

Dužnosti i odgovornost volontera

 • sudjelovanje na sastancima volontera,
 • redovitost i točnost dolaska na aktivnosti,
 • u slučaju nemogućnosti izvršavanja dogovorenih zadataka, volonter je dužan na vrijeme obavijestiti supervizora,
 • sudjelovanje na supervizijama,
 • praćenje  te
 • evaluacija.

Kvalifikacije volontera

 • afinitet za rad s osobama s autizmom.

Vrijeme rada

Dnevno i vikendom,  prema dogovoru sa supervizorom.

Evaluacija (načini, vrijeme rada s volonterom radi usmjeravanja i/ili praćenja rada)

Na početku rada volonteri će se upoznati s korisnicima, osobinama i posebnostima njihovih mogućnosti, te s radom Udruge za autizam – Zagreb. Nakon dogovorenog rasporeda, mjesta rada i zadataka svakog volontera, voditeljica aktivnosti će pratiti rad i usmjeravati volontera, dok će na timskim sastancima izvještavati o njihovom napretku.

Supervizor (ime i funkcija osobe za kontakt)

Slavica Dujmović, prof. def., predsjednica Udruge za autizam – Zagreb Tel/fax.: 01/2303-901, Mob:091/2303-901, E-mail: uaz.zagreb@gmail.com