Increase text size Decrease text size Change contrast

Stanovanje uz podršku


U okviru programa pod nazivom „Organizacija stanovanja uz podršku u manjim životnim i stambenim zajednicama za odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra“, Udruga za autizam-Zagreb je osnovala dvije stambene i životne zajednice – jednu u Mostarima (zajednica “Kuća za kućnu sreću”), a drugu u Sopnici – Jelkovec.

To je ostvarila zahvaljujući zajedničkim naporima roditelja odraslih osoba s poremećajima autističnog spektra, stručnoj pomoći Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Udruge za promicanje inkluzije, financijskoj podršci mnogih donatora te volonterskom radu samih korisnika, roditelja, članova udruge, studenata i prijatelja.

Program „Organizacija stanovanja uz podršku u manjim životnim i stambenim jedinicama za odrasle osobe s poremećajem autističnog spektra“ program je osnivanja manjih životnih i stambenih zajednica u kojima Udruga za autizam-Zagreb organizira stanovanje uz podršku, radne aktivnosti i provođenje slobodnog vremena za odrasle osobe iz autističnog spektra u izvaninstitucionalnim uvjetima, uz podršku educiranog osoblja.  Provođenjem programa Udruga za autizam-Zagreb poboljšava kvalitetu života odraslih osoba s poremećajima autističnog spektra i oživotvoruje njihovo pravo na život u zajednici.

Vrste usluga:

•osnaživanje i pružanje podrške korisnicima u procesu odvajanja od obitelji i prilagodbi na život izvan roditeljskog doma,

•razvijanje socijalnih vještina u stambenom prostoru odnosno u svim aktivnostima vezanim uz stanovanje – osobna higijena, odijevanje, održavanje stambenog prostora, prehrana, pripremanje jednostavnih obroka itd. ,

•razvijanje socijalnih vještina izvan stambenog prostora odnosno vještina ponašanja na javnim mjestima – upoznavanje lokalne zajednice, odlazak u trgovinu, poštu, restoran, crkvu itd.,

•razvijanje radnih navika i uključivanje u radne aktivnosti ekološke radionice i održavanje parka, uzgoj i njegovanje cvijeća i povrća,

•uključivanje u radne aktivnosti u lokalnoj zajednici (pomoć starijim građanima, uključivanje korisnika u aktivnosti berbe jabuka, hranjenje riba u ribogojilištu itd.)

•podrška u provođenju slobodnog vremena – upoznavanje okolice u lokalnoj zajednici, prirodnih i kulturnih znamenitosti, organizacija poludnevnih i dnevnih izleta, organizacija piknika, sudjelovanje u lokalnim manifestacijama

•podrška pri odlasku u zdravstvene ustanove (liječniku, stomatologu, podrška prilikom hospitalizacije)

•razvijanje novih vještina i navika te socijalno prihvatljivih oblika ponašanja

•pružanje podrške razvoju usvojenih vještina i navika,

• pružanje podrške pri uspostavi komunikacije s ostalim korisnicima i asistentima,

•organizacija kreativnih radionica (glazbena, likovna, plesna)

•održavanje kontakta s obitelji (organizacija odlazaka u obitelj preko vikenda, blagdana i praznika)

•obilježavanje i prigodna slavlja rođendana, imendana, blagdana

•organizacija ljetovanja i zimovanja u suradnji sa srodnim Udrugama i organizacijama (Grad ZagrebZagrebačka županijaGradsko društvo Crvenog križa Zagreb).

Korisnici:

Deset odraslih osoba muškog spola s poremećajima autističnog spektra starosne dobi iznad 21. godine života, različitog intenziteta teškoća iz autističnog spektra, iz Zagreba i Zagrebačke županije.

Gdje?

Stambena zajednica u Mostarima, Vrbovečka Dubrava

Stambena zajednica u Sopnici-Jelkovec.

Program sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Više o programu „Organizacija stanovanja uz podršku u manjim životnim i stambenim zajednicama za odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra“ možete pročitati ovdje  .