Increase text size Decrease text size Change contrast

Projekt “Kad se vrijedne ruke slože, zdravo se jesti može“


Naziv projekta

„Kad se vrijedne ruke slože, zdravo se jesti može“

 

Što?

Stambena zajednica u Mostarima, Vrbovečka Dubrava obuhvaća zemljište veličine 8000 m2, čiji je jedan dio iskorišten za uzgajanje hrane, a drugi dio za izradu senzoričkog parka u kojem osobe s autizmom mogu poboljšavati svoje senzomotoričke vještine. Od 2010. – 2013. godine kvaliteta rada, kvaliteta i količina proizvoda iz vrta su se povećali, te je Udruga, uzimajući u obzir mogućnosti i dobrobit korisnika, odlučila pokrenuti projekt osnivanja socijalnog poduzeća za ekološki uzgoj voća, povrća i začinskog bilja.

Funkcioniranje vrta dosada nije imalo formalni oblik i proizvodi iz vrta nisu imali širu namjenu osim za prehranu korisnika i članova obitelji korisnika stambenih zajednica. Budući da projekti putem kojih se financira projekt organiziranog stanovanja osoba s poremećajem iz autističnog spektra, financijski ne pokrivaju potrebe korisnika stambenih zajednica i funkcioniranje samih zajednica, socijalno poduzetništvo u vidu ekološko-rehabilitacijskog uzgoja voća i povrća pokazalo se kao: dodatni izvor financiranja, prilika da se lokalnoj zajednici i općoj populaciji da dobar primjer sposobnosti koje imaju osobe s poremećajem iz autističnog spektra, mogućnost kombinacije financiranja, bliske interakcije korisnika zajednica i suradnika, mogućnost dostavljanja novog inovativnog rješenja, te prilika za širenje svijesti o mogućnostima eko-društvene ekonomije u području zdravog i održivog razvoja te otvaranja novih radih mjesta.

Uključivanjem osoba s autizmom i njihovih roditelja, stručnjaka, volontera i članova lokalne zajednice u osnivanje i djelovanje socijalnog poduzeća rehabilitacijskog tipa, potiče se socijalna uključenost osoba s autizmom u lokalnu zajednicu na inovativan način. Naši proizvodi i usluga drugačiji su na tržištu, jer u cjelokupnom procesu proizvodnje, prerade i distribucije proizvoda sudjeluju osobe s poremećajem iz autističnog spektra. Naš poduzetnički poduhvat nije samo produkcija zdrave prehrane i financijska dobit, već je on rehabilitacijski i terapeutski proces koji tijekom svoje proizvodne faze služi jačanju psihofizičkog stanja osoba s autizmom te je prilika za njihovu aktivnost u konkretnom radu. Na ovaj način Udruga za autizam – Zagreb djeluje na poboljšanje kvalitete njihova života i oživotvorenje njihovog prava na dostojanstven život.

 

Vrste aktivnosti:

  • edukativne radionice za djelatnike za rad u vrtu, za osoblje u podršci osoba s autizmom, roditelje i korisnike stambenih zajednica o ekološkoj proizvodnji voća i povrća,
  • aktivnosti individualnog rada s osobama s autizmom,
  • aktivnosti proizvodnje voća, povrća i začinskog bilja i rehabilitacija korisnika stambenih zajednica

 

Korisnici:

osobe s autizmom, roditelj/skrbnici ovih osoba, djelatnici zaposleni u podršci osoba s autizmom

Osobe s autizmom su različitog stupnja oštećenja i različitih kronoloških dobi, kojima je potrebna podrška u razvijanju različitih aspekata senzoričke integracije, s područja Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Teškoće su izražene u socijalnom kontaktu, u prilagodbi na novu okolinu i osobe, u komunikaciji i prisutnosti nepoželjnih oblika ponašanja.

Roditelji čije je dijete osoba s autizmom dolaze s područja Zagrebačke županije i Grada Zagreba te im je potrebna podrška u razvoju znanja, vještina i strategija razvoja i rehabilitacije.

 

Područje provedbe:

Zagrebačka županija, Grad Zagreb

 

Datum početka i završetka projekta:

1.1.2014.-31.12.2014.

 

Projekt sufinancira Zagrebačka županija.